KSHE horgászrend 2018

KSHE 2018. évi Horgászrend

on . Beküldve: Horgászrendek

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018.évi horgászrendje a Kőszegi Csónakázó és Téglagyári tavakra

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület (továbbiakban: KSHE) közgyűlése, a horgászat jogi szabályozását figyelembe véve, az országos horgászrenddel összhangban az egyesület tavain folytatott sporthorgászat rendjét az alábbiak szerint szabályozza. E szabályok elősegítik a horgászat céljának érvényesülését: a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő horgászatot, a kifogott hallal való ésszerű kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást a természetben. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, rendeletek, valamint a MOHOSZ országos horgászrendje az irányadó.

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 1. Horgászni a KSHE kezelésében lévő vízterületeken az jogosult, aki érvényes állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint KSHE által kiállított területi engedéllyel, vagy érvényes napijeggyel rendelkezik.
 2. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani, személyi azonosításra alkalmas okmányát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét és fogási naplóját, valamint a területi engedélyét, vagy napijegyét. Az ellenőrzésre jogosult személyek (halászati őr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek, egyesület által felhatalmazott személyek) felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.
 3. Az ellenőrzésre jogosult személyek járművet a működési területükön feltartóztathatnak, átvizsgálhatnak, ha alaposan feltételezhető, hogy abban jogellenesen megszerzett halzsákmány van.
 4. A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, valamint a természetvédelmi célból védett halfajokat, illetve azt a faj szerint tilalom alá nem eső és méretes halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, haladéktalanul és kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni. Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében helyet kell változtatni. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva is sorozatosan kívülről akad halba a horog.
 5. A vízszennyezés, halpusztulás esetén a horgász kötelessége, hogy arról haladéktalanul tájékoztassa az egyesület vezetőségét, vagy a halászati őröket/társadalmi halőröket. 6.  Foglalt, etetett hely érvényesítésére – 7. pont kivételével - lehetőség nincs, érkezési sorrendben, a szomszédos horgászt nem zavaró módon lehet a helyeket elfoglalni. Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása; a partvédelmi létesítmények megbontása, engedély nélküli építése. A horgász kizárólag tiszta horgászhelyen kezdheti meg a horgászatot, köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni.
 6. A Csónakázó tó északnyugati részén az oszlopok által határolt területen tilos a horgászat. A Téglagyári tavon, horgászstég, horgászállás létesítése, a vezetőséghez benyújtott írásos kérelem alapján, vezetőségi határozat birtokában lehetséges. A horgászstégen a vezetőség által kiadott stéghasználati engedéllyel rendelkező horgász horgászhat. A jogosult távollétében, a horgászstégen érkezési sorrendben más horgásznak is engedélyezett a horgászat.
 7. Az egyesületi közgyűlések idején, és a vezetőség által közzétett időszakban az egyesület tavain horgászni tilos!
 8. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folytonosan megvilágítani, oly módon, hogy az jól látható legyen, és másokat ne zavarjon.
 9. Az egyesület vizein - a tulajdonosi döntés értelmében - fürödni tilos!
 10. A tavak mellett sátrazni, horgászat céljából, a horgászat időtartamára, a tó körüli gyalogút külső (tóval ellentétes) oldalán a tó északi oldala kivételével, az egyéb tűzvédelmi, közegészségügyi stb. szabályokban foglaltaknak megfelelően lehet. A sátor, horgászfelszerelés, a horgászhely foglalása nélkül, maximum két óra időtartamra hagyható el.
 11. Gépjárművel parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken lehet.
 12. ESETLEGES BALESETEKÉRT, KÁROKÉRT AZ EGYESÜLET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
 1. A HORGÁSZAT RENDJE
 1. A területi jeggyel, napijeggyel rendelkező

1.1. felnőtt horgászok egyidejűleg két készséggel (bottal), készségenként legfeljebb 2 horoggal,

1.2. ifjúsági horgászok egy készséggel (bottal) legfeljebb 2 horoggal,

1.3. a gyermekhorgász egyidejűleg egy készséggel (bottal), egy horoggal, 8 éves korig csak úszós készséggel, fenekezős készséggel 12. életévét betöltve horgászhat. A 8-12 év közötti gyermekhorgász csak eredményes házi vizsga után horgászhat fenekezős készséggel.

A bojlis horgászat során pontymatrac használata kötelező. Felnőtt és ifjúsági horgász egész évben pergethet, gyermekhorgásznak a pergetés tilos. A tavakon csónakból horgászni tilos. Az egyesület vizeinek partján tilos halat pucolni!

 1. HORGÁSZATI ÍDŐ:

Éves területi jeggyel és a KSHE tagja napijeggyel:

mindkét tavon:           március 1-től – november30-ig 00.00 órától - 24.00 óráig,

december 01-től - február 28- ig., 07.00 órától - 18.00 óráig.

Napijeggyel:

Csónakázó tavon :      március 1-től – november 30-ig 00.00 órától - 24.00 óráig,

december 01-től - február 28- ig., 07.00 órától - 18.00 óráig.

Sport napijeggyel:

            Csónakázó tavon:       március 15-től – október 31-ig 06.00 órától 20.-000óráig

Téglagyári tavon csak a Kőszegi Sporthorgász Egyesület tagjai horgászhatnak.

A horgászati időn kívül, illetve a kíméleti időben horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos!

 1. MÉRETKORLÁTOZÁSOK, TILALMI, KÍMÉLETI IDŐK:

A./ A fajlagos tilalmi időszak, kifogható méret-tartomány, naponta kifogható maximális mennyiség a hatályos jogszabályokban foglaltakkal azonosak, az alábbi kivételekkel:

- Pontyra az egyesület tavain nincs általános tilalmi idő!

- Pontyot 50 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Amurt 40 cm alatt, valamint 70 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Keszeg (valamennyi fajtáját)30 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Keszeg (valamennyi fajtája ) fajlagos tilalmi ideje április 15 –május 31.

- Csuka 45 cm mérettől fogható.

- Egész évben tilos elvinni a koi pontyot, compót.

B./ Kíméleti idők:

- Békés hal, ragadozó hal telepítésének időpontját követően a vezetőség kíméleti időt állapíthat meg, mely legfeljebb 15 napig terjedőn időszak lehet.

- Fogási korlátozásról a vezetőség az egyesület honlapján, hirdetőtáblákon és más lehetőségeket kihasználva a tagságot a lehető legszélesebb körben tájékoztatja. Amennyiben a közzététel megtörtént senki nem hivatkozhat az ismeret hiányára

 1. FOGHATÓ/ELVIHETŐ MENNYISÉGEK:

A KSHE kezelésében lévő vízterületeken

NEMES HAL MEGFOGALMAZÁS ALATT a hatályos jogszabályokban foglalt kifogható méret-tartománnyal védett halfajták (MÁRNA, PONTY, BALIN, COMPÓ, HARCSA, CSUKA, SEBESPISZTRÁNG, MENYHAL, FOGASSÜLLŐ, KŐSÜLLŐ), továbbá az AMUR ÉRTENDŐ.

EGYÉB HAL MEGFOGALMAZÁS ALATT a hatályos jogszabályban foglalt kifogható méret-tartománnyal NEM védett halfajták ÉRTENDŐK, a kapcsolódó jogszabályokban védett és fokozottan védett természetvédelmi szempontból jelentős halfajok, körszájúak, valamint nem fogható őshonos halfajok KIVÉTELÉVEL.

Az egyesület kezelésében lévő vízterületeken kifogható maximális mennyiség területi jegytípus bontásban az alábbiak:

A./ Éves felnőtt KSHE területi jeggyel rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 2 db nemes halat (összesen: heti 6 db nemes halat, éves szinten a váltott területi engedély szerinti (15 db vagy 30 db) halmennyiséget)

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el az egyesület vizeiről.

B./ Éves ifjúsági KSHE területi jeggyel rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 1 db nemes halat (összesen: heti 2 db nemes halat, éves szinten a váltott területi engedély szerinti 7 db halmennyiséget,

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el az egyesület vizeiről.

C./ Éves KSHE területi gyermekjeggyel rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 1 db nemes halat (éves szinten összesen 3 db nemes halat)

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el  az egyesület vizeiről.

D./ Napijeggyel rendelkező horgászok ( a horgászati idő figyelembevételével: az igényelt egybefüggő 12 óra időtartamra), méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével:

- 1 db nemes halat foghatnak/ vihetnek el az egyesület vizeiről. A napijegy egyéb hal elvitelére nem jogosít.

E./ Sport napijeggyel rendelkező horgászok halat nem vihetnek el.

F./Nem adható ki napijegy annak, akinek a Kőszegi Sporthorgász Egyesület vízterületein elkövetett jogsértés miatt, a halászati hatóság jogerős végzésében megállapította vétkességét, a jogerőre emelkedéstől számítva 2 évig.

G./ A napijegy kiadását az egyesület vezetősége korlátozhatja

H./ Az A –D. pontokban meghatározott, vissza nem engedett halat, a horgász köteles életben tartani, de később fogott más hallal kicserélnie tilos. A vissza nem engedett nemes halat, a fogási naplóba, a horgászat folytatása előtt köteles bejegyezni a horgász, becsült kerekített súly, hó, nap, óra, perc feltüntetésével, továbbá köteles a területi jegyen meghatározott adattartalommal rögzíteni. Az egyéb halat pedig, a horgászat befejezésekor kell a fogási naplóba bejegyezni. A 4. pont A és B bekezdésében szereplő, érvényes éves területi jeggyel rendelkező horgász (felnőtt, ifi), jogosult az A – E pontokban felsorolt jegytípussal rendelkező horgász halzsákmányát méret, tilalmi korlátozás tekintetében ellenőrizni - az etikai normák betartásával -, melyet az ellenőrzött nem tagadhat meg. Területi jegy újraváltása esetén, az igénybe nem vett hal mennyisége nem vihető át.

I./ A fogási naplót az engedélyes legkésőbb a tárgyévet követő év FEBRUÁR 28. NAPJÁIG, de legkésőbb a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásáig köteles leadni. Késedelmes leadás esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott szankciót követően adható ki állami horgászjegy a tárgyévre.

 1. JEGYÁRAK:

A jegy árakat, fizetendő egyéb díjak összegét, évente a vezetőség előterjesztésére, a közgyűlés állapítja meg a fenti változatokban.

III. ETIKAI SZABÁLYOK

A horgászattal kapcsolatos mindenkori etikai szabályokat a KSHE kezelésében lévő vízterületen kötelező betartani.

 1. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A horgászat jogi szabályozásai, valamint jelen horgászrendben foglalt szabályok megsértése fegyelmi eljárást von maga után. Amennyiben a cselekmény a szabályzat megsértésén túl egyéb jogi szabályba is ütközik, a szükséges intézkedéseket meg kell tenni az illetékes jog és hatáskörrel rendelkező szerv felé!

Kapcsolat

logo

  Kossuth 3,
   H-9730 Kőszeg

  Mobile: +36 20 285 8808, +36 20 285 8787

  info@koszegitavak.hu

Rólunk

Kőszeg legnagyobb civil szervezeteként működünk 1973 óta. Horgász egyesületként elkötelezett, néha már már harcos, ugyanakkor reális, mértéktartó természet- és környezetvédők vagyunk. Egyesületünkben és két tavunkon szívesen látunk mindenkit, aki ezen célokat magáévá tudja tenni és egy jól működő, rendezvényekben, programokban gazdag egyesület tagja szeretne lenni, vagy egyszeűen csak jól akarja magát érzeni. 

team1
team2
team3
team4
team5