Kőszegi Sporthorgász Egyesület

Belépés

Az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges, amelyhez kérem, hogy küldj egy levelet az info@koszegitavak.hu email címre. a felhasználónevedet és és jelszót a válaszban kapod meg, amelyet aztán változtathatsz.Köszönjük, hogy regisztráltál

Magyarország halai

KSHE 2014. évi horgászrend PDF Nyomtatás E-mail
Horgászat - Horgászrendek

A KŐSZEGI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HORGÁSZRENDJE 2014. ÉVRE

1/ 2-4/2013. számú közgyűlési határozat

 

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület (továbbiakban: KSHE) közgyűlése, a horgászat jogi szabályozását figyelembe véve, illetve, az országos horgászrenddel összhangban, azok betartása mellett, az egyesület tavain folytatott sporthorgászat rendjét az alábbiak szerint szabályozza. E szabályok elősegítik a horgászat céljának érvényesülését: a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő horgászatot, a kifogott hallal való ésszerű kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást a természetben. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, rendeletek az irányadóak.

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Horgászni a KSHE kezelésében lévő vízterületeken az jogosult, aki érvényes állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint KSHE által kiállított területi engedéllyel, vagy érvényes napijeggyel rendelkezik.

2. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani, személyi azonosításra alkalmas okmányát, horgászigazolványát, tagsági lapját, állami horgászjegyét és fogási naplóját, valamint a területi engedélyét, vagy napijegyét. Az ellenőrzésre jogosult személyek (hivatásos halőr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek) felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

3. Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön feltartóztathatják, átvizsgálhatják és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhetnek.

4. A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, valamint a természetvédelmi célból védett halfajokat, illetve azt a faj szerint tilalom alá nem eső és méretes halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, haladéktalanul és kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni.

5. A vízszennyezés, halpusztulás esetén a horgász kötelessége, hogy arról haladéktalanul tájékoztassa az egyesület vezetőségét, vagy a hivatásos/társadalmi halőröket. Minden horgász köteles a vízből az elpusztult halat kiemelni – ha az, lehetséges - és olyan helyen elhelyezni, hogy az a kirándulókat, sétálókat nem zavarja és biztonsággal elszállítható.

6.  Foglalt, etetett hely érvényesítésére – 7. pont kivételével - lehetőség nincs, érkezési sorrendben, a szomszédos horgászt nem zavaró módon lehet a helyeket elfoglalni. Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása; a partvédelmi létesítmények megbontása, engedély nélküli építése. A horgász, kizárólag tiszta horgászhelyen kezdheti meg a horgászatot, köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni.

7. A Csónakázó-tó befolyó, és kifolyó betonjáról, valamint vízi létesítményekről tilos horgászni. A Téglagyári tavon, horgászstég, horgászállás létesítése, a vezetőséghez benyújtott írásos kérelem alapján, vezetőségi határozat birtokában lehetséges. A horgászstégen a vezetőség által kiadott stéghasználati engedéllyel rendelkező horgász horgászhat. A jogosult távollétében, a horgászstégen érkezési sorrendben más horgásznak is engedélyezett a horgászat.

8. Az egyesületi közgyűlések idején, az egyesület tavain horgászni tilos!

9. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folytonosan megvilágítani, oly módon, hogy az jól látható legyen, és másokat ne zavarjon.

10. Az egyesület vizein - a tulajdonosi döntés értelmében - fürödni tilos!

11. A tavak mellett sátrazni, horgászat céljából, a horgászat időtartamára, a vízterülettől 5 méter távolságban, az egyéb tűzvédelmi, közegészségügyi stb. szabályokba foglaltaknak megfelelően lehet. A sátor, horgászfelszerelés, a horgászhely foglalása nélkül, maximum két óra időtartamra hagyható el. Tulajdonosi döntés értelmében, a Csónakázó-tavon a sátrazás, Malomárok, Nemezgyár által határolt oldalakon engedélyezett.

12. ESETLEGES BALESETEKÉRT, KÁROKÉRT AZ EGYESÜLET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

 

II. A HORGÁSZAT RENDJE

1. A területi jeggyel, napijeggyel rendelkező

1.1. felnőtt horgászok egyidejűleg két készséggel (bottal) készségenként legfeljebb 2 horoggal,

1.2. ifjúsági horgászok egy készséggel (bottal) legfeljebb 2 horoggal,

1.3. a gyermekhorgász egyidejűleg egy készséggel (bottal), egy horoggal

horgászhat.

A bojlis horgászat során pontymatrac használata kötelező, pontymatrac hiányában bojlis horgászmódszer alkalmazása tilos. Felnőtt és Ifjúsági horgász egész évben pergethet, gyermekhorgásznak a pergetés tilos. A tavakon csónakból horgászni tilos. Az egyesület vizeinek partján tilos halat pucolni!

 

2. HORGÁSZATI ÍDŐ:

Március 1-től – November30-ig 00.00 órától - 24.00 óráig,

December 01-től - Február 28- ig., 07.00 órától - 18.00 óráig.

A horgászati időn kívül, illetve a kíméleti időben horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos!

 

3. MÉRETKORLÁTOZÁSOK, TILALMI, KÍMÉLETI IDŐK:

A./ A fajlagos tilalmi időszak, kifogható méret-tartomány, naponta kifogható maximális mennyiség a hatályos jogszabályokban foglaltakkal azonosak, az alábbi kivételekkel:

- Pontyra az egyesület tavain nincs általános tilalmi idő!

- Pontyot 50 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Amurt 40 cm alatt, valamint 70 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Keszeg (valamennyi fajtáját) 25 cm felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)!

- Keszeg (valamennyi fajtája ) fajlagos  tilalmi ideje április 15 –május 31.

- Csuka 45 cm mérettől fogható.

- Egész évben tilos elvinni a koi pontyot, compót.

B./ Kíméleti idők:

- Békés hal, ragadozó hal telepítésének időpontját követően a vezetőség kíméleti időt állapíthat meg, mely legfeljebb 15 napig terjedőn időszak lehet.

- Fogási korlátozásról a vezetőség a hirdetőtáblákon és más lehetőségeket kihasználva a tagságot a lehető legszélesebb körben tájékoztatja. Amennyiben a közzététel megtörtént senki nem hivatkozhat az ismeret hiányára

 

4. FOGHATÓ/ELVIHETŐ MENNYISÉGEK:

A KSHE kezelésében lévő vízterületeken

NEMES HAL MEGFOGALMAZÁS ALATT a hatályos jogszabályokban foglalt kifogható méret-tartománnyal védett halfajták (MÁRNA, PONTY, BALIN, COMPÓ, HARCSA, CSUKA, SEBESPISZTRÁNG, MENYHAL, FOGASSÜLLŐ, KŐSÜLLŐ), továbbá az AMUR ÉRTENDŐ.

EGYÉB HAL MEGFOGALMAZÁS ALATT a hatályos jogszabályban foglalt kifogható méret-tartománnyal NEM védett halfajták ÉRTENDŐK, a kapcsolódó jogszabályokban védett és fokozottan védett természetvédelmi szempontból jelentős halfajok, körszájúak, valamint nem fogható őshonos halfajok KIVÉTELÉVEL.

 

Az egyesület kezelésében lévő vízterületeken kifogható maximális mennyiség területi jegytípus bontásban az alábbiak:

A./ Éves felnőtt KSHE területi jeggyel rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 2 db nemes halat (összesen: heti 6 db nemes halat, éves szinten a váltott területi engedély szerinti (15 db vagy 30 db) halmennyiséget)

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el az egyesület vizeiről.

 

B./ Éves ifjúsági KSHE területi jeggyel rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 1 db nemes halat (összesen: heti 2 db nemes halat, éves szinten a váltott területi engedély szerinti 7 db halmennyiséget,

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el az egyesület vizeiről.

 

C./ Éves KSHE területi gyermekjeggyel, rendelkező horgászok (méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével):

- napi 1 db nemes halat (éves szinten összesen 3 db nemes halat)

- napi 3.- kg egyéb halat (összesen: heti 15 kg, évi 30 kg egyéb hal, kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet elvinni)

foghatnak/vihetnek el  az egyesület vizeiről.

KSHE gyermek területi jegy házi vizsga letételét követően adható ki.

 

D./ Napijeggyel rendelkező horgászok (érvényes, a horgászati idő figyelembevételével: az igényelt egybefüggő 12 óra időtartamra), méret, tilalmi korlátozás alá nem eső halfajok kivételével:

- 1 db nemes halat,

foghatnak/ vihetnek el  az egyesület vizeiről, a napijegy egyéb hal elvitelére nem jogosít.

 

E./ A napijegy kiadását az egyesület vezetősége korlátozhatja

 

F./ Az A –D. pontokban meghatározott, vissza nem engedett halat, a horgász köteles életben tartani, de később fogott más hallal kicserélnie tilos. A vissza nem engedett nemes halat, a fogási naplóba a horgászat folytatása előtt köteles bejegyezni a horgász, becsült kerekített súly, hó, nap, óra, perc feltüntetésével. Az egyéb halat pedig, a horgászat befejezésekor kell a fogási naplóba bejegyezni. A 4. pont A és B bekezdésében szereplő, érvényes éves területi jeggyel rendelkező horgász (felnőtt, ifi), jogosult az A – E pontokban felsorolt jegytípussal rendelkező horgász halzsákmányát méret, tilalmi korlátozás tekintetében ellenőrizni - az etikai normák betartásával -, melyet az ellenőrzött nem tagadhat meg. Területi jegy újraváltása esetén, az igénybe nem vett hal mennyisége nem vihető át.

 

G./ A fogási naplót az engedélyes legkésőbb a tárgyévet követő év FEBRUÁR 28. NAPJÁIG, de legkésőbb a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásáig köteles leadni. Késedelmes leadás esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott szankciót követően adható ki állami horgászjegy a tárgyévre.

 

5. JEGYÁRAK:

A jegy árakat, fizetendő egyéb díjak összegét, évente a vezetőség előterjesztésére, a közgyűlés állapítja meg a fenti változatokban.

 

III. ETIKAI SZABÁLYOK

A MOHOSZ országos horgászrendjében előírt, mindenkor hatályos etikai szabályokat a KSHE kezelésében lévő vízterületen kötelező betartani.

 

IV. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A horgászat jogi szabályozásai, valamint jelen horgászrendben foglalt szabályok megsértése fegyelmi eljárást von maga után. Amennyiben a cselekmény a szabályzat megsértésén túl egyéb jogi szabályba is ütközik, a szükséges intézkedéseket meg kell tenni az illetékes jog és hatáskörrel rendelkező szerv felé!

 

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/phpupload234e242e4dddb744e5c34fa2b413bc8a) is not within the allowed path(s): (/USER/koszegitavak/:/servers/php/lib/php:/tmp/phpupload:/tmp/phpsession) in /USER/koszegitavak/koszegitavak.hu/www/templates/daydream/index.php(114) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 44

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/phpupload33058ff9bab0cbfa015b940ca872c41b) is not within the allowed path(s): (/USER/koszegitavak/:/servers/php/lib/php:/tmp/phpupload:/tmp/phpsession) in /USER/koszegitavak/koszegitavak.hu/www/templates/daydream/index.php(114) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 66